Tài liệu tham khảo

Một số khái niệm cơ bản trong thông số kỹ thuật giấy

Một số khái niệm cơ bản trong thông số kỹ thuật giấy

Định nghĩa: Trọng lượng của một đơn vị diện tích của giấy và các tông được xác định theo phương pháp tiêu chuẩn.
Các công thức tính áp dụng trong ngành giấy

Các công thức tính áp dụng trong ngành giấy

Tính trọng lượng của 1 ream (kg) = (Dài x Rộng x Định lượng)/20000Với 20000 là hằng số theo quy định
Quy trình sản xuất giấy

Quy trình sản xuất giấy

Giấy, ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.