Recruitment of our company

Clerk

KHAI HOAN PAPER TRADING SERVICE PRODUCTION LIMITED COMPANY is one of the largest importers in Vietnam operating in the field of paper industry; The general agent officially distributes paper products of Vietnam Paper Corporation with Bai ...

Clerk

KHAI HOAN PAPER TRADING SERVICE PRODUCTION LIMITED COMPANY is one of the largest importers in Vietnam operating in the field of paper industry; The general agent officially distributes paper products of Vietnam Paper Corporation with Bai ...

Thông Báo Tuyển Dụng

CÔNG TY TNHH SX TM DV GIẤY KHẢI HOÀN là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ngành giấy; Tổng đại lý chính thức phân phối các sản phẩm giấy của Tổng Công Ty Giấy Việt Nam với sản phẩm giấy Bãi Bằng, cũng như các loại giấy nhập khẩu khác như: Double A, Natural, Idea, Paper One... .

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh chúng tôi cần tuyển vị trí: